Tên sự kiện
Thời gian
Diễn ra trong
Địa điểm
Số người tham gia
Phần thưởng
Binh đoàn Thỏ Ngọc
00h40p
04h40p
08h40p
12h40p
16h40p
20h40p 5 phút Lorencia 185 123 Không giới hạn Ngọc các loại
Binh đoàn Pháp Sư 01h50p
05h50p
09h50p
13h50p
17h50p
21h50p 5 phút Lorencia 213 108 Không giới hạn Đồ hoàn hảo
Raklion Event 12h25p
18h25p 30 phút Raklion 174 124 10 Đồ hoàn hảo
Sky Event 10h30p
22h30p
10 phút Devias 214 41 Không giới hạn Đồ hoàn hảo
Summer Event 02h15p
06h15p
10h15p
14h15p
18h15p
22h15p 5 phút Lorencia 205 125 Không giới hạn Đồ và ngọc các loại
Kundun Cả ngày Cả ngày Kalima 6 và 7 Không giới hạn Đồ hoàn hảo
Rồng đỏ tấn công 00h00p
02h00p
04h00p
06h00p
08h00p
10h00p
12h00p
14h00p
16h00p
18h00p
20h00p
... ... Không giới hạn Ngọc các loại
Quái vật tấn công 00h00p
02h00p
04h00p
06h00p
08h00p
10h00p
12h00p
14h00p
16h00p
18h00p
20h00p
... ... Không giới hạn Đồ hoàn hảo
Rồng vàng tấn công 00h00p
04h00p
08h00p
12h00p
16h00p
20h00p
... ... Không giới hạn Box Kundun
Binh đoàn phù thủy 00h00p
02h00p
04h00p
06h00p
08h00p
10h00p
12h00p
14h00p
16h00p
18h00p
20h00p
... ... Không giới hạn Ngọc Ước Nguyện, Nhẫn phù thủy